Hand and plant in a water bubble and hand

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

AGS speelt een belangrijke rol in de wereldwijde verhuissector en streeft er actief naar om onze ecologische voetafdruk te verkleinen via onze klimaatbeschermingsstrategie die voor ons wereldwijde netwerk is geformuleerd. AGS steunt het Global Compact van de Verenigde Naties en de NGO Planète Urgence in hun acties en engagementen.

AGS is betrokken bij diverse humanitaire projecten

One international move with AGS = one tree planted

MILIEUBEHOUD

Het behouden en beschermen van het milieu is tegelijk een sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij erkennen dat wij een rol moeten spelen in zowel het beheren van onze ecologische impact als het verstrekken van goede milieupraktijken aan onze werknemers en aandeelhouders. Al bijna vijf decades ontwikkelen en implementeren we initiatieven die de milieueffecten van ons bedrijf minimaliseren en het milieubewustzijn bevorderen.

INITIATIEVEN: ISO 14001 Kwaliteitsmanagementsysteem

Mover carrying a box

MENSENRECHTEN

AGS begrijpt dat werken in gemeenschappen en landen een voorrecht is.

Wij erkennen ook dat het succes van de zakenwereld verankerd is in de vooruitgang van de maatschappij. Daarom zien wij onze steun aan de internationale mensenrechten als een investering in de samenleving, met het oog op het succes op lange termijn van zowel onze samenleving als ons bedrijf.

INITIATIVES: AGS Gedragscode en lokale CSR-initiatieven

Office colleagues smiling

EERLIJKE ARBEIDSVOORWAARDEN

Met een focus op hoge kwaliteit en klantenservice, erkent AGS het belang van goed opgeleid en zeer gemotiveerd personeel als het cruciale verschil voor onze klanten. Bovendien zetten wij ons in om de gezondheid en veiligheid van al onze werknemers te garanderen en om de sociale dialoog aan te moedigen en te vergemakkelijken als drijvende kracht voor vooruitgang en efficiëntie.

INITIATIEVEN: gezondheids- en veiligheidhandleiding, diversiteitscharter en individuele opleidingsprogramma’s voor de werknemers.

Man declining bribe during an meeting

ANTI CORRUPTIE

AGS is wereldwijd op verschillende locaties actief en zet zich in voor de bestrijding van corruptie. In het kader van deze betrokkenheid hebben alle AGS-locaties de gedragscode van AGS ondertekend en zijn wij bovendien bezig met de invoering van de gedragscode voor leveranciers.

INITIATIEVEN: leveranciersgedragscode, leveranciersbeoordeling, bestrijding van omkoping en corruptie, personeelsopleiding en SLA’s.

AGS STAAT ACHTER DE DOELSTELLINGEN VAN HET GLOBAL COMPACT VAN DE VERENIGDE NATIES

Elk van de vier onderstaande principes behoort tot ons DNA

stopping-hand-sign

MENSENRECHTEN

doing-labor-icon

ARBEID

tree-branch-with-leaves

MILIEU

refuse-receiving-money

ANTI CORRUPTIE

Meer informatie over onze inzet voor het Global Compact van de Verenigde Naties:
Lees onze mededeling over de voortgang.
Erhalten Sie ein Angebot